Hoca Ahmet Yesevî hakkındaki temel bilgilerden bir test hazırladık. Hadi bakalım Ahmet Yesevî'yi ne kadar tanıyorsun. Hem eğlenceli hem de öğretici.
2,145
okunma

1. Hoca Ahmet Yesevi Pîr-i Türkistan olarak da adlandırılır. Doğru mu Yanlış mı?

1. Hoca Ahmet Yesevi Pîr-i Türkistan olarak da adlandırılır. Doğru mu Yanlış mı?

Ahmet Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu; Arslan Baba'dan teslim aldığı emaneti insanlara "Hikmet"leri aracılığıyla damla damla özümseten; kutsal emaneti Horasan Erenleriyle dünyanın dört bir bucağına ulaştıran; Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan büyük Veli, öncü şair...

Hoca Ahmet Yesevi Pîr-i Türkistan olarak da adlandırılır. Doğru mu Yanlış mı?

2. Ahmet Yesevî Mevlana'dan ders almıştır. Doğru mu Yanlış mı?

2. Ahmet Yesevî Mevlana'dan ders almıştır. Doğru mu Yanlış mı?

Zamanın önemli ilim merkezlerinden Buhara’ya giden Ahmed Yesevî burada Yûsuf Hemedânî’nin talebesi oldu. Bazı kaynaklarda Yesevî’nin Şihâbeddin Sühreverdî (ö. 632/1234) veya Ebu’n-Necîb Sühreverdî (ö. 563/1168-69)'nin talebesi olup icâzet aldığı söylenir. Akrabaları arasında başka şeyhler de olan ve babasının Yesi’deki halifesi Musa Hoca ile yakınlığı bulunan Ahmed Yesevî’nin bu akraba çevresinden de iyi bir eğitim almış olması muhtemeldir.

Ahmet Yesevî Mevlana'dan ders almıştır. Doğru mu Yanlış mı?

3. Ahmet Yesevî yazdığı şiirlere 'Hikmet' adını vermekteydi. Doğru mu Yanlış mı?

3. Ahmet Yesevî yazdığı şiirlere 'Hikmet' adını vermekteydi. Doğru mu Yanlış mı?

Eğitimini bitirdikten sonra Yesi’de bir irfan mektebi kurup insanları dinî ve ahlâkî yönden yetiştiren Hoca Ahmed Yesevî, tasavvufî düşüncelerini Türkçe ve sade şiirler ile anlatmıştır. Sohbetlerinde ve şiirlerinde en çok işlediği konular Allah ve peygamber sevgisi, fakir ve yetimleri korumak, dinî kurallara riayet, güzel ahlâk, zikir, nefs ile mücadele, kendini eleştirmek, ölümü düşünmek, manevî mertebeleri gibi mevzulardı.

Ahmet Yesevî yazdığı şiirlere 'Hikmet' adını vermekteydi. Doğru mu Yanlış mı?

4. Ahmet Yesevî 63 yaşında yer altına çekilmiştir. Doğru mu Yanlış mı?

4. Ahmet Yesevî 63 yaşında yer altına çekilmiştir. Doğru mu Yanlış mı?

Rivayete göre Ahmed Yesevî belirli bir yaşa geldiğinde dergâhında yerin altına küçük bir oda şeklinde çilehane/halvethâne yaptırdı. Ömrünün kalan kısmını çoğunlukla orada ibadet ve tefekkürle geçirdi.

Ahmet Yesevî 63 yaşında yer altına çekilmiştir. Doğru mu Yanlış mı?

5. Ahmet Yesevî'nin Türbesi Özbekistan'dadır. Doğru mu Yanlış mı?

5. Ahmet Yesevî'nin Türbesi Özbekistan'dadır. Doğru mu Yanlış mı?

XIV. yüzyılın sonunda Emîr Timur, Türkistan bozkırlarında şöhreti ve nüfuzu iyice yayılmış olan Ahmed Yesevî’nin kabrini ziyaret edip kabrin üstüne bir türbe yapılmasını emretmiş, birkaç yıl içinde türbe, cami ve dergahıyla birlikte bir külliye oluşturmuştur. Bugün bu türbe Orta Asya’nın en önemli ziyaret yerlerinden birisidir. Vefatından sonra defnedildiği yere zamanla büyük bir külliye yapılınca kütüphane, aşevi, mescid ve derviş hücrelerinden oluşan yeni ve daha büyük bir eğitim merkezi meydana gelmiş olmalıdır.  

Ahmet Yesevî'nin Türbesi Özbekistan'dadır. Doğru mu Yanlış mı?

6. Fakr-nâme Ahmet Yesevî'nin eseridir. Doğru mu Yanlış mı?

6. Fakr-nâme Ahmet Yesevî'nin eseridir. Doğru mu Yanlış mı?

Ahmet Yesevî'nin birçok eseri eseri bulunmaktadır. Bunlar:

Dîvân-ı Hikmet

Risâle der Âdâb-ı Tarîkat

Risâle der Makâmât-ı  Erba‘în

Fakr-nâme Ahmet Yesevî'nin eseridir. Doğru mu Yanlış mı?

Doğru mu Yanlış Mı? Hoca Ahmet Yesevî'yi Ne Kadar Tanıyorsun?


interactive connectionBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)